Wapnö Mat & Dryck        

Frågor & svarFrågor & svar

Här följer svar på några av de vanligaste konsumentfrågorna.

Vad betyder Härproducerat®? Svar: Det betyder att råvara och förädling finns på samma plats. Hur länge får kalven vara hos sin mamma? Svar: Kalven får vara hos kon i 24 timmar. Det är lättare för både kon och kalven ju tidigare avskiljningen sker. Då har inte så starkt band bildats mellan dem. Efter avskiljningen blir aldrig kalven ensam utan får alltid vara tillsammans med andra kalvar. Vad är kärnmjölk för något? Svar: Kärnmjölk är det som blir kvar utöver smöret när man kärnat smör av grädde. Kärnmjölk är utmärkt som degvätska och vi använder också kärnmjölken till att syra våra korvar. Har alla era kor ett namn? Svar: Ja, förutom sitt ID - nummer har hon ett familjenamn. På Wapnö har vi 92 kofamiljer där den största som har 400 medlemmar heter Ylle. Den minsta familjer har endast 3 medlemmar och heter Greva. Hur många anställda finns det på Wapnö? Svar: Här finns 85 anställda. Köper ni in mjölk från andra gårdar? Aldrig, Wapnö mjölk är en garanti att djuren gått fria året om och med lång betesperiod. Varför är yoghurten tunnare under sommaren? Svar: Wapnö förädlar endast mjölk från egna kor. Proteinhalten blir lägre då djuren går på bete. Vi tillsätter inget extra protein eller annat förtjockningsmedel. Vad betyder homogenisering? Svar: Homogenisering görs för att fettet i mjölken ska fördelas jämnt. Om mjölken inte homogeniseras flyter fettet upp på ytan. Vad är vassle? Svar: Vassle är den klara vätskan som avskiljs från mjölkens fasta delar vid osttillverkning. Vasslen består av vatten, vattenlösliga proteiner, mjölksocker (laktos) samt en del mineraler och vitaminer. Kan användas som degvätska. Hur många kalvar får en ko på Wapnö? Svar: Det är inte ovanligt att våra kor får 4 kalvar. Rikssnittet ligger på 2,5 kalv per ko. Vad gör ni med era tjurkalvar? Svar: Våra tjurkalvar kastreras så de kan gå på bete och växa långsammare, precis som kvigkalvarna. Hur mycket el producerar er biogasanläggning? Svar. 11 miljoner kWh per år. Varför är ni inte KRAV märkta? Svar:  På Wapnö har vi alltid valt att stå utanför olika märkningar då vårt eget förtroendevärde är viktigast. Det egna varumärket Härproducerat® ger ett bättre kretslopp och minskade Co2 utsläpp. Går det att frysa mejeriprodukter? Svar: Alla produkter går att frysa, men de kan få förändrad konsistens. Om man fryser mjölk bör man tina den långsamt i kylskåp för att få så bra konsistens som möjligt. En viss flockbildning kan uppkomma men går utmärkt att använda. Har ni ohomogeniserad mjölk? Svar: Ja, vi har ohomogeniserad standard och mellanmjölk.                                                                                                             


Skicka in din fråga till